Секции

По Проектот децата – странци во програмата творештво, се запознаваат со традицијата, фолклорот на Русија преку заедничко творење . На часовите децата се запознаваат со руската култура со усното народно творештво, да се поттикне љубов кон јазикот кој се изучува. На часовите тие ќе изработуваат предмети за Масленица на пример, се изработуваат кукли од слама.
На 8 март се прват кукли бабучки , се цртаат ликови од сказните.

Maclenica_1 Maclenica_2
Maclenica_3 Maclenica_4
8mi_mart_1 8mi_mart_2 8mi_mart_3

Најсаканите часовите по музика се начин децата да се запознаат со рускиот фолклор и да научат современи руски песнички.

Сето ова е многу важно во почетната фаза на едукација на странски деца.

За деца – странци

Часови за запознавање со руската музичка традиција и фолклор.

“Знаем мы как дважды два“

“Песня мы милашки куклы – неволяшки“

“По секрету всему свету“

“Македонско девојче“

Еднаш неделно по еден час.

Наставник по музика: Наталија Василевна

Рисунки детей

“Три медведя” – Е.Бошнаковска 3а кл. “Три медведя” – Г.Илиев 3а кл. “Гуси-лебеди” – И.Рафајлеска 4б кл.
“Кем я хочу быть” – И.Рафајлеска 4б кл. “Гуси-лебеди” - Е.Попова 4б кл. “Три медведя” - С. Маjстрoвиќ 4а кл.
“Стрекоза и муравей” - Ф. Кoчески 3а кл. Стрекоза и муравей” - Д. Joванoвски  4а “Сказка о рыбаке и рыбке”    “Теремoк” -  Е.Бошнаковска  4а кл.
“Матрешка” - Г.Илиев 4а кл. “Скомарох” - Д.Бундовски 4а кл. “Василиса Прекрасная” - Ана Наумвска 4а кл.