Контакт

Адресa: 1000 Македонија Скопје

Ул.Кочо Рацин д.17

Тел: 389 70 872540

Е-mаil : lenademtchik@yahoo.com

Број на банкарска сметка: Тутунска Банка АД Скопје 210064538300174

Бараме спонзори за изградба на тениско игралиште во училиштето.


Училиштето се наоѓа во центар кај автобуската станица близу ”Зелен пазар”.
ОУ “Д.Миладинов”.
Ул.Кочо Рацин д.17

Karta